RODO - PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI KWATERY "CENTRUM KARKONOSZY"

Administratorem danych jest: Waldemar Nowicki, Parkowa 4/5, 58-540 Karpacz, NIP 6111129527, e-mail info@kwatera.karpacz.pl
Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich.
Ponadto dane osobowe wykorzystywane są do udokumentowania usług dla celów podatkowych i dochodzoenia ewentualnych roszczeń w związku z wyrzadzoną szkodą przez gosci.
Goscie mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Dane osobowe gości nie są bez ich zgody udostępniane osobom trzecim.